Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Zdravotné zabezpečenie podujatia SMF

Každé podujatie SMF musí byť zabezpečené kvalifikovanou zdravotnou službou, ktorej špecifikácia je definovaná v predpise pre zdravotné zabezpečenie športových podujatí SMF:

Čl. I. Všeobecné zabezpečenie

a)Všetci usporiadatelia motocyklového podujatia musia zabezpečiť zodpovedajúce zdravotné zabezpečenie.

b)Organizátor pri kontrole trate predloží rozhodcovskému zboru / jury  oznámenie najbližšiemu dostupnému zdravotníckemu zariadeniu o termíne uskutočnenia podujatia. Pre prípad prijatia prípadných zranených účastníkov preteku.
c)Preteky zabezpečujú minimálne dve sanitné vozidlá s personálom, z tohto jedno vo vybavení rýchlej lekárskej pomoci . Toto uvedené zabezpečenie pre jednotlivé disciplíny je minimálne , t.j. ak dôjde k zníženiu počtu vozidiel alebo personálneho obsadenia, musí byť pretek zastavený až do doby, keď dôjde k doplneniu do pôvodného počtu.
d)Sanitné vozidlá a zdravotný personál musia byť viditeľne označené.
e)Počet zdravotného personálu je podľa zváženia  organizátora  a hlavného lekára preteku, avšak tak, aby dosahnuteľnosť  zdravotného personálu bola do 5 minút od jeho stanovišťa k miestu úrazu.
f)Spojenie medzi jednotlivými zdravotnými stanovišťami musí byť zabezpečené rádiokomunikačnou technikou, pričom hlavný lekár musí byť v priamom kontakte s riaditeľom preteku.
g)Zdravotná služba zaujme stanovištia minimálne 15 minút pred začatím prvého tréningu, alebo štartu prvého pretekára sútaže . /trial/
h)Usporiadateľ musí zabezpečiť prístupovú a odsunovú komunikáciu k príslušnému stanovišťu, zjazdnú za  každého počasia.

i) Na medzinárodných podujatiach ME a MS platí v plnom rozsahu FIM lekársky predpis.


Čl.II. Kvalifikácia lekára

Na všetkých motocyklových pretekoch musí byť prítomný lekár schopný poskytnúť lekársku prvú pomoc a lekársky vedenú kardiopulmonálnu resuscitáciu s využitím zdravotníckeho vybavenia vozidla RZP.

Čl.III. Definícia a vybavenie vozidiel:

 A.) Charakter vozidiel je nasledovný:

Typ A :   vozidlo RZP vybavené pre lekárom vedenú kardiopulmol. resuscitáciu. V podmienkach záchrannej služby je to napr. vozidlo „randez vous“  systému, t.j. lekár nie je priamo prítomný v sanitke ( lekár môže po ošetrení pacienta sprevádzať v sanitke alebo pokračovať v ošetrovani ďalších prípadov).

Typ B:    vozidlá označované ako  RLP ( rýchlej lekárskej pomoci) sú vysoko špecializovane vybavené sanitné vozidlá na akútne ošetrenie pacientov a aj na resuscitáciu.

Typ C:    označujú sa ako transportné sanitky a sú určené na prevoz zranenej osoby a nosidiel, prípadne doprovodu.

 

Obsadenie sanitných vozidiel (minimálne) :

Typ A:   zdravotná sestra / školený  záchranár / zdravotník  + šofér oboznámený s traťou/okruhom.

Typ B:   lekár  kvalifikovaný v liečbe vážnych šokových stavov a poranení, schopný previesť kardiopulmonálnu resuscitáciu, dvaja nosiči z ktorých jeden môže byť šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc

Typ C:   dvaja nosiči z ktorých môže byť jeden šofér a druhý schopný poskytnúť prvú pomoc.

 

Čl. I V.  Predpísané zabezpečenie preteku

Motokros a cestné preteky motocyklov:

1 x vozidlo typu A   + 1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

Regionálny motokros a voľné preteky:

1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu C

Enduro a country cross

1 x vozidlo typu B + 1 x vozidlo typu A na štarte alebo na inom výhodnom mieste

1 x vozidlo typu C  ( doporučuje sa)

Plochá dráha, trial :

1 x vozidlo typu A + 1 x vozidlo typu C ( doporučuje sa)

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok