Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Oznámenie o konaní podujatia

Zo zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí vyplýva základná povinnosť organizátoro a to splniť si písomnú oznamovaciu povinnosť obci na území ktorej sa má podujatie má konať (§4).

Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je  potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu ( ak nie je podujatie zaradené do kalendára národného športového zväzu, v našom prípade  kalendára SMF).

Termíny podania iznámenia sú upravené v odst.2 §4 zákona 1/2014:

Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr 
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Pprípadné  zmeny údajov uvedených v oznámení oznámiť obci bezodkladne.

Ak sa podujatie koná mimo telovýchovných priestorov, je potrebné k oznámeniu priložiť súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov (§5). Obec môže v týchto prípadoch navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza v oznámení.

Organizátor podujatia v oznámení uvedie:

  • označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého pobytu,
  • názov a účel podujatia,
  • deň, miesto a čas konania podujatia,
  • predpokladaný počet účastníkov podujatia,
  • meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia,
  • opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia,
  • počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby,
  • východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.  

Upozorňujeme, že viaceré obecné/mestské úrady majú spracované vlastné tlačivá oznámenia o konaní podujatí. Ak takého tlačivo obec/mesto nemá je možné použiť vzorové oznámenie nižšie.

   
«« VZOR oznámenia o konaní športového podujatia - platí len pre členské kluby SMF - organizátorov podujatí SMF

 

 

 

 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok