Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.
(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

Prihláška na zapísanie podujatia do kalendára športových podujatí SMF 2021*Disciplína


*Typ podujatiaOrganizátor
Zástupca organizátoraOstatné  • Podpisom prihlášky potvrdzujeme pravdivosť a úplnosť uvedených údajov. V prípade zapísania podujatia do športového kalendára SMF sa zaväzujeme zaplatiť stanovený zápisný poplatok a zaväzujeme sa dodržiavať platné predpisy FIM, FIM Európa, SMF ako i legislatívne predpisy SR. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky záväzky vyplývajúce zo zmlúv o reklame uzatvorených medzi SMF a reklamnými partnermi. Taktiež sa zaväzujeme dodržiavať všetky legislatívne predpisy platné na území SR pre organizovanie a prípravu športového podujatia.
  • Odoslaním online tlačiva žiadateľ súhlasí s postúpením osobných údajov ktoré sa vedú v zdrojovej evidencii a sú vymedzené v § 8 ods. 3 v spojení s § 80 ods. 2 písm. a), b), d) – r), ods. 4 – 7 zákona o športe v SMF, ktorá s nimi nakladá na základ právneho základu: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.. Žiadateľ taktiež súhlasí s prípadným vyhotovovaním fotografii a videozáznamov z podujatí SMF - právny základ: zákon o športe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z., ak sú splnené podmienky podľa § 5 ods. 6 a 7 zákona o športe. a ich zverejňovaní - právny základ oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. ( propagácia činnosti SMF, jej výsledkov a úspechov športovcov a SMF). Údaje môžu byť zverejnené na webovej stránke SMF, ktorá je oficiálnym informačným zdrojom SMF a v jednotnom informačnom systéme športu MŠVVaŠ SR. SMF v zmysle § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. zabezpečuje všetky potrebné technické a organizačné opatrenia pre ochranu získaných osobných údajov žiadateľa. Žiadateľ má právo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.18/2018 Z. z. na prístup k osobným údajom a má právo na kópiu osobných údajov ktoré SMF o ňom spracúva, pričom poskytnutie kópie nesmie mať nepriaznivé účinky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Žiadateľ má v zmysle § 23 zákona č. 18/2018 právo na výmaz osobných údajov a v zmysle § 14 ods.3 zákona č.18/2018 má právo na odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zmeny v osobných údajoch je povinný žiadateľ nahlási do 15 dní na sekretariát SMF.


 

 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok