Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Základné informácie k športovej sezóne CPM SMF 2013

Základné informácie k športovej sezóne CPM SMF 2013

Z dôvodu informovanosti o zmenách v nadchádzajúcej športovej sezóne CPM 2013 Športová komisia cestných pretekov motocyklov (ŠK CPM) SMF v spolupráci s promotérom - Slovakia racing, s.r.o., seriálov medzinárodných majstrovstiev SR (MM SR) a Slovenského pohára (SP) zverejňuje nasledovné informácie pre pretekárov, teamy ako aj širokú motocyklovú verejnosť:

« Materiál k sezóne CPM 2013 v pdf formáte 

1. Seriály

AACC - Alpe Adria Championship, kvalifikačný seriál Európskej motocyklovej únie na ME, pre držiteľov licencie UEM- FIM Európa a medzinárodnej licencie materskej národnej federácie  (ďalej len FMN) európskych krajín.
MMSR - Medzinárodné Majstrovstva SR, otvorené medzinárodné majstrovstva Slovenskej republiky pre držiteľov medzinárodných a národných licencií
SP – Slovenský pohár, otvorený národný pohárový seriál pre držiteľov národných licencií

2. Licencie

 • Medzinárodná licencia typu „A“ 
  Licenčný poplatok 100€
  K licenii sa vadáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí.  
  Podmienka vydania štartovacieho povolenia:
  a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí,
  b) + poplatok 60€  -  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF, t.j. celková výška poplatku 160€
  (Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)
 • Národná licencia typu „B“
  Licenčný poplatok  70€
  K licencii je v sezóne 2013 nutné štartovacie povolenie na 3 podujatia v zahraničí.
  Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:
  a)  doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí
  (individuálne poistenie na termíny podujatí),
  b) poplatok 60€ (celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredn.SMF)
  kalkulácia poplatku = lic. poplatok 70€ + 60€ = 130€
  alebo
  c)  poplatok 20€ (poistenie uzatvorené v poisťovňu Union cez SMF na 3 podujatia  
  zahraničí)
  kalkulácia poplatku = lic. poplatok 70€ + 20€ = 90€

Žiadosť o vystavenie licencie, ktorá sa nachádza na stránke http://www.smf.sk/formulare/ je potrebné podať komletne vyplnenú aj s lekárskym potvrdením a potvrdením o zaplatení poplatku do 31.03.2013 na sekretariát SMF.

3. Triedy

AACC - Alpe Adria Championship

125 SP, MOTO 3600 STOCK, 600 SSP, 1000 STOCK, 1000 SBK,

 

MMSR - Medzinárodné Majstrovstva SR

1.1. Trieda 125 SP

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA
Jazdia samostatne
Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek

1.2. Trieda SSP 600

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA
Jazdia spolu s triedou SST 600 so samostatným hodnotením
Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.3. Trieda Stock 600

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA
Jazdia spolu s triedou SSP 600 so samostatným hodnotením
Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.4. Trieda Stock 1000

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA
Jazdia spolu s triedou SBK so samostatným hodnotením
Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

1.5. Trieda SBK

Technické a športové predpisy ako v seriáli AA
Jazdia spolu s triedou SST 1000  so samostatným hodnotením
Voľné tréningy, dve kvalifikácie a dvojpretek

 

SP – Slovenský pohár

1.1. SSP 600 (pôvodne v r. 2012 trieda -600)
Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SSP 600 junior

1.2. SSP 600 junior ( do 21 rokov veku) len viac ako 6 pretekárov)
Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SSP 600

1.3. SBK (pôvodne v r. 2012 trieda +600)
Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SBK veterán

1.4. SBK veterán (vek nad 40 rokov)
Voľné tréningy, kvalifikácia a pretek jazdia s triedou SBK

1.5. TEAMOVÁ  SÚŤAŽ
Trojčlenné teamy vopred nominovaní s vyhodnotením na konci sezóny:

- teamové prihlášky (zloženie teamu) je potrebné podať do 31.03.2013 na e-mailovú adresu uher@slovakiaring.sk

- v priebehu sezóny nie je možné meniť zloženie (členov) teamu

- členmi teamu môžu byť účastníci MMSR+SP v ľubovoľných triedach

 

4. Kalendáre podujatí

AACC - Alpe Adria Championship

06.-07. apríla             Slovakiaring
04.-05. mája              Adria Raceway
25.-26. mája              Pannoniaring
15.-16. júna               Grobnik (Rijeka)
06.-07. júla                Most
27.-28. júla                Poznań
17.-18. augusta          Grobnik (Rijeka)
21.-22. septembra      Pannoniaring 

MMSR - Medzinárodné Majstrovstva SR

SP – Slovenský pohár

Oba seriály sa budú organizovať v spoločnom termíne ako dvojdňové podujatie.
Predbežný kalendár podujatí seriálu SP 2013 je nasledovný:

13. - 14. 4. 2013 Slovakia ring  Var.4

18. - 19. 5. 2013 Hungaroring

TBA              Pannoniaring? (štartovné 180,-€) – Brno? (štartovné 399,-€)

3. - 4. 8. 2013 Pannoniaring

7. – 8. 9. 2013 Slovakia ring  Var.1

12. - 13. 10.2013 Slovakia ring  Var.4

 

5. Organizácia seriálov a hodnotenie

AACC - Alpe Adria Championship
V športovej sezóne 2013 seriál MM SR nie je súčasťou seriálu Alpe Adria Championship!!!
V sezóne 2013 môže organizátor usporiadať v jeden súťažný víkend pretek s jednou rozjazdou alebo dvojpretek.  Pretekári sa zúčastnia podujatia bez nároku na finančné odmeny.

MMSR - Medzinárodné Majstrovstva SR

12 dielny seriál vzíde zo 6 tich dvojpretekov.
V seriáli štartujú povinne:
Držitelia licencie SMF typu „A“
Zahraniční pretekári,držitelia medzinárodnej licencie materskej národnej federácie ( ďalej len FMN)  dosahujúci na okruhu Slovakia ring lepšie časy ako 2:24 v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm ďalej podľa postupového kľúča prví traja umiestnení v seriáli SP 2012:

1-3 z triedy 600 SSP
1-3 z triedy 1000 SBK

Postupujú povinne zo SP do MMSR vždy prví traja vo vypísaných triedach do jednotlivých tried podľa technických predpisov nasledovní pretekári:

Roman KUDLÍK

Martin KLIMITS

Pavol MIHALKOVIČ

Ladislav MIKLÁNEK

Róbert BUCSI

Zsolt NAGY

V seriáli môžu štartovať dobrovoľne (okrem vyššie uvedených)

Držitelia licencie SMF typu „B“ dosahujúci na okruhu Slovakia ring lepšie časy ako 2:24 v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm:

- seriál sa uskutoční v spolupráci s maďarskou federáciou (MAMS) ako spoločné medzinárodné majstrovstvá
- víťazi seriálu v jednotlivých triedach budú medzinárodnými Majstrami Slovenskej a Maďarskej republiky pre športovú sezónu 2013
- zároveň sa z dosiahnutých výsledkov na podujatiach seriálu na konci sezóny vyhlásia aj národní majstri, t.z. pretekár, držiteľ licencie SMF ktorý získal najviac bodov medzi slovenskými pretekármi v seriáli bude majstrom SR
- týmto spôsobom sa vyhlási aj národný majster maďarskej republiky
- seriál môže byť vyhodnotený ak sa uskutočnia minimálne 4 podujatia seriálu s počtom aspoň 6 pretekárov v danej triede
- hodnotiť preteky je možné len v prípade ak sa ho zúčastnilo v danej triede minim. 6pretekárov (podľa tejto zásady sa riadi aj finančné odmeňovanie))
- víťazom pretekov sa stáva pretekár, ktorý po absolvovaní vypísanej dĺžky pretekov ako prvý prejde cieľovou čiarou

- hodnotení budú pretekári, ktorí absolvovali minimálne 75 % vypísanej dĺžky pretekov a prešli cieľovou čiarou

- finančné odmeny poskytnuté promotérom seriálu pre triedu 125 SP :

Tabuľka finančných odmien na každom podujatí pre MMSR:

Umiestnenie

Odmena

1.

100€

2.

90€

3.

80€

4.

70€

5.

60€

6.

50€

7.

40€

8.

30€

9.

20€

10.

10€

 

- finančné odmeny poskytnuté promotérom seriálu pre triedy SSP 600, Stock 600, Stock 1000 a SBK:

Tabuľka finančných odmien na každom podujatí pre MMSR - absolútne poradie.

Absolútne poradie vznikne súčtom bodov z dvoch pretekov jedného podujatia. V prípade rovnosti bodov je rozhodujúce lepšie umiestnenie v druhom preteku.

 

Umiestnenie

Odmena

1.

180€

2.

140€

3.

120€

4.

100€

5.

80€

6.

60€

7.

50€

8.

40€

9.

30€

10.

20€

 

Bodovanie:

Umiestnenie:   1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°   9°   10°   11°   12°   13°   14°  15°

Body:            25   20   16  13   11   10    9    8     7      6      5      4      3      2      1

 

SP – Slovenský pohár

6 dielny seriál
V seriáli môžu štartovať:
- pretekári, držitelia licencie SMF typu „B“
- zahraniční pretekári, držitelia národných licencií materskej FMN so štartovacím povolením, ktorí dosahujú časy horšie ako 2:24 v triedach do 600 ccm a 2:21 v triedach nad 600 ccm
- seriál sa uskutoční v spolupráci s maďarskou federáciou (MAMS) ako spoločný
- víťazmi SP v jednotlivých triedach sa stanú pretekári s najvyšším počtom bodov dosiahnutým v seriáli
- celkoví víťazi seriálu v jednotlivých triedach budú celkovými (medzinárodnými) víťazmi Slovenského pohára 2013
- zároveň sa z dosiahnutých výsledkov na podujatiach seriálu na konci sezóny vyhlásia aj národní víťazi, tzn. pretekár, držiteľ licencie SMF, ktorý získal najviac bodov medzi slovenskými pretekármi v seriáli bude víťazom SP v národnom hodnotení SR
- týmto spôsobom sa vyhlási aj národný víťaz pohárového seriálu Maďarskej republiky.
- seriál môže byť vyhodnotený, ak sa uskutočnia minimálne 4 podujatia seriálu s počtom aspoň 6 pretekárov v danej triede
- hodnotiť preteky je možné len v prípade, ak sa ho zúčastnilo v danej triede minimálne 6 pretekárov
- víťazom pretekov sa stáva pretekár, ktorý po absolvovaní vypísanej dĺžky pretekov ako prvý prejde cieľovou čiarou
- hodnotení budú pretekári, ktorí absolvovali minimálne 75 % vypísanej dĺžky pretekov a prešli cieľovou čiarou

Jazdci sa zúčastnia podujatia bez nároku na finančné odmeny.
Promotér seriálu pripravuje na vyhodnotenie sezóny hodnotné vecné ceny.

Bodovanie:

Umiestnenie:   1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°   9°   10°   11°   12°   13°   14°  15°
Body:            25   20   16  13   11   10    9    8     7     6      5       4      3      2      1

 

6.  Štartovné

AACC - Alpe Adria Championship

Štartovné je 180,- € (alebo ekvivalentná hodnota v miestnej mene podľa platného denného výmenného kurzu), pre triedy Superstock 600, Superstock 1000, Supersport a Superbike. Pre triedy 125SP a 125GP & Moto 3 je štartovné 110,- € (alebo ekvivalentná hodnota v miestnej mene podľa platného denného výmenného kurzu). Vo všetkých prípadoch z toho 20,- € je pre AAMU. Pre triedy Old Timer a Classic je štartovné 130,- € (120,- € pre organizátora a 10,- € pre AAMU). Štartovné pre jazdcov štartujúcich v 2 triedach (jeden motocykel triedy Superstock600 Superstock1000, Supersport a Superbike a druhý triedy 125SP alebo 125GP&Moto3) je 260,- € (220,- € pre organizátora a 40,- € pre AAMU). Štartovné pre jazdcov participujúcich v 2 triedach (Superstock600, Superstock1000, Supersport a Superbike) je 300,- € (260,- € pre organizátora a 40,- € pre AAMU); 220,-€ pre triedy Old Timer a Classic (195,- € pre organizátora a 25,- € pre AAMU); všetky tieto poplatky zahŕňajú aj poistenie.

Štartovné pre tých jazdcov, ktorí zaslali svoju prihlášku po dni uzávierky prihlášok je150,- € za triedu, pre triedy 125SP a 125GP&Moto3, pre všetky ostatné triedyAA 250,-€ za triedu.

MMSR - Medzinárodné Majstrovstva SR

 • pre triedu 125 SP :
  - v prípade predplatenia štartovného na celý seriál - 540,-€ (90,-€/ 1 podujatie)
  - v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok - 100,- € / 1 podujatie
  - v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia - 110,- € / 1 podujatie
 • pre ostatné triedy
  - v prípade predplatenia štartovného na celý seriál - 960,-€ (160,-€/ 1 podujatie
  - v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok - 180,- € / 1 podujatie
  - v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia - 220,- € / 1 podujatie


SP – Slovenský pohár

- v prípade predplatenia štartovného na celý seriál - 960,-€ (160,-€/ 1 podujatie)
- v prípade zaplatenia štartovného do uzávierky prihlášok - 180,- € / 1 podujatie
- v prípade zaplatenia štartovného v deň podujatia - 220,- € / 1 podujatie

Na podujatia MM SR a SP je nutné vypísať on-line prihlášku prostredníctvom stránkyhttp://www.slovakiaracing.sk/kalendar-pretekov-2/ , kde Vám systém vygeneruje i údaje o platbe štartovného ( výška, platobné údaje)

 

7. Vzorový časový harmonogram dvojdňového podujatia MM SR + SP

 

1. DEŇ

    

9:00

9:20

125

MMSR

Free practice

9:20

9:40

600

MMSR

Free practice

9:40

10:00

1000

MMSR

Free practice

10:00

10:20

600

SP

Free practice

10:20

10:40

1000

SP

Free practice

10:40

11:00

125

MMSR

Free practice

11:00

11:20

600

MMSR

Free practice

11:20

11:40

1000

MMSR

Free practice

11:40

12:00

600

SP

Free practice

12:00

12:20

1000

SP

Free practice

12:20

13:10

Obedná prestávka 

13:10

13:30

125

MMSR

Qualifying

13:30

14:00

600

MMSR

Qualifying 1.

14:00

14:30

1000

MMSR

Qualifying 1.

14:30

14:50

600

SP

Free practice

14:50

15:10

1000

SP

Free practice

15:15

15:50

125

MMSR

RACE 1  6 laps

15:50

16:35

600

MMSR

RACE 1  10 laps

16:35

17:20

1000

MMSR

RACE 1  10 laps

17:20

17:40

600

SP

Qualifying

17:40

18:00

1000

SP

Qualifying

 

2. DEŇ

   

9:00

9:20

600

SP

Free practice

9:20

9:40

1000

SP

Free practice

9:40

10:00

600

MMSR

Free practice

10:00

10:20

1000

MMSR

Free practice

10:20

10:40

600

SP

Free practice

10:40

11:00

1000

SP

Free practice

11:00

11:20

600

MMSR

Free practice

11:20

11:40

1000

MMSR

Free practice

11:40

12:00

600

SP

Free practice

12:00

12:20

1000

SP

Free practice

12:20

12:50

600

MMSR

Qualifying 2.

12:50

13:20

1000

MMSR

Qualifying 2.

13:20

14:20

Obedná prestávka 

14:20

14:40

600

SP

Free practice

14:40

15:00

1000

SP

Free practice

15:00

15:45

600

MMSR

RACE 2  10 laps

15:45

16:30

1000

MMSR

RACE 2  10 laps

16:30

17:15

600

SP

RACE 1  10 laps

17:15

18:00

1000

SP

RACE 1  10 laps

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok