Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Základné informácie k licenciám CPM SMF 2016 - krátkodobé poistenie

Základné informácie k licenciám CPM SMF  2016 - krátkodobé poistenie

ŠK CPM SMF  v súvislosti s prípravou športovej sezóny 2016 schválila licenčné poplatky  jazdcov disciplíny CPM SMF  v pre rok 2016 s tým, že predmetná výška licenčného poplatku bola  v zmysle § 46 Rokovacieho poriadku SMF termínovo odstupňovaná.  Do 31.12.2015 bola výška licenčného poplatku nižšia o 10€. Cena poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pevne stanovená, bez termínových úprav. Od 1.1.2016 platia nižšie uvedené licenčné poplatky: 

  • Medzinárodná licencia typu „A“

Licenčný poplatok   od 01.01.2016 = 110€

K  A licencii sa vystavuje štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS a ME), ktoré je od sezóny 2016 súčasťou A licencie – na druhej strane licencie. Podmienka vydania štartovacieho povolenia:                           

a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov  pre rizikový šport v zahraničí ;

b) + poplatok 74€  -  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
     t.j. celková výška poplatku od 01.01.2016 = 184€ 
(Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

 

  • Národná licencia typu „B“

Licenčný poplatok  od 01.01.2016 = 80€

K licencii je i v sezóne 2016 nutné štartovacie povolenie na  podujatia v zahraničí, ktoré sa vydáva na termín príslušného podujatia v zahraničí. Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:

a) doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí (individuálne poistenie na konkrétny termíny podujatí), v tomto prípade je štartovacie povolenie na druhej strane licencie;

b) poplatok 74€ ( celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF ), v tomto prípade je štartovacie povolenie na druhej strane licencie,         kalkulácia poplatku  od 1.1.2016 =  154€ ,

c) doplatok licencie vo výške poistenia  na 3 podujatia v zahraničí - poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a  a úrazové poistenie pre rizikový šport, vždy piatok - nedeľa  = 25€
        Kalkulácia poplatku s poistením  od 01.01.2016 = 105 €.
       Štartovacie povolenie na konkrétny pretek vydáva sekretariát SMF prostredníctvom delegovaného zástupcu ŠK CPM SMF.

V sezóne 2016 sa bude pre slovenských jazdcov vystavovať  aj jednorazová licencia typu B, ktorá  bude spoplatnená sumou 15€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť príslušné poistenie liečebných nákladov na termín konania konkrétneho podujatia.

 

  • Medzinárodná licencia MLÁDEŽE typu „A“   ( + skútre + mini moto)

Licenčný poplatok   od 01.01.2016 = 50€

K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME). Podmienka vydania štartovacieho povolenia:                
a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí – štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie;

b) + poplatok 74€  -  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
t.j. celková výška poplatku  od 01.01.2016 je 124€  - štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie.
(Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

c)  doplatok licencie vo výške poistenia na 4 podujatia v zahraničí  - poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a  a úrazové poistenie pre rizikový šport,  vždy piatok - nedeľa  = 29€

       Kalkulácia poplatku = od 01.01.2015  lic. poplatok  79 €.
      Štartovacie povolenie na konkrétny pretek vydáva sekretariát SMF prostredníctvom delegovaného zástupcu ŠK CPM SMF.

V sezóne 2016 sa bude v mládežníckych triedach vystavovať  aj jednorazová licencia typu B, ktorá  bude spoplatnená sumou 10€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť príslušné poistenie liečebných nákladov na termín konania konkrétneho podujatia.

 

  •   Medzinárodná licencia  VINTAGE  typu „A“  

   Licenčný poplatok od 01.01.2014 = 60€

K licencii je možné vydanie celoročného štartovacieho povolenia za podmienok:  
a) doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí
(individuálne poistenie na termíny podujatí) - – štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie

b) poplatok 74€ (celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )  kalkulácia poplatku od 01.01.2016 =  134€ 
– štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie.

Po predložení krátkodobého poistenia liečebných nákladov v zahraničí na termín konkrétneho podujatia sekretariát  vystaví jednorazové štartovacie povolenie. Vystavenie jednorazového štartovacieho povolenie je spoplatnené sumou 5€.

 

Licenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SMF:  SK28 0200 0000 0000 19133372 s var.symbolom 20161.

Bližšie pokyny pre úhradu licenčných poplatkov získate na stránke http://www.smf.sk/smf-licencie/.

Tlačivo pre podanie žiadosti o vystavenie licencie sa nachádza na stránke: http://www.smf.sk/smf-formulare/

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok