Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Licencie CPM 2014 - základné informácie

V súvislosti s prípravou športovej sezóny 2014 ŠK CPM schválila výšku licenčných poplatkov jazdcov CPM SMF pre rok 2014 s tým, že predmetná výška licenčného poplatku bola  v zmysle § 46 Rokovacieho poriadku SMF termínovo odstupňovaná. 

Do 31.12.2013 bola výška licenčného poplatku nižšia o 10€. Cena poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pevne stanovená, bez termínových úprav. Od 1.1.2014 platia nižšie uvedené licenčné poplatky:

 

  • Medzinárodná licencia typu „A“

Licenčný poplatok   od 01.01.2014 = 110€

K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME). Podmienka vydania štartovacieho povolenia:                        

 a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový
     šport v zahraničí 

b) + poplatok 60€  -  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
      t.j. celková výška poplatku 160€ do 31.12.2013  a 170€ po 01.01.2014
     (Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo
      prostredníctvom SMF.)

  • Národná licencia typu „B“

Licenčný poplatok  od 01.01.2014 = 80€

K licencii je v sezóne 2014 nutné štartovacie povolenie na  podujatia v zahraničí.

Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:

a)    doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí (individuálne poistenie na termíny podujatí)

b)    poplatok 60€ ( celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )

        kalkulácia poplatku =  130€ do 31.12.2013  a 140€ po 01.01.2014

c)    doplatok licencie vo výške poistenia štyri podujatia v zahraničí vo výške  21€
        (poistenie uzatvorené v poisťovni Union)              
         kalkulácia poplatku = lic. poplatok  90€ do 31.12.2013 a 100€ od 01.01.2014

 

 

  • Medzinárodná licencia MLÁDEŽE typu „A“   ( + skútre + mini moto)

Licenčný poplatok   od 01.01.2014 = 50€

K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME).

Podmienka vydania štartovacieho povolenia:                        

 a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí 

b) + poplatok 60€  -  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
      t.j. celková výška poplatku 100€ do 31.12.2013  a 110€ po 01.01.2014
     (Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné
     alebo prostredníctvom SMF.)

c)  doplatok licencie vo výške poistenia na podujatia v zahraničí vo výške  18€
     (poistenie uzatvorené v poisťovni Union)              
      kalkulácia poplatku = lic. poplatok  58€ do 31.12.2013 a 68€ od 01.01.2014

      V sezóne 2014 sa bude v mládežníckych triedach vystavovať  aj jednorazová licencia typu B, ktorá  bude spoplatnená
      sumou 10€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť  príslušné poistenie liečebných nákladov na termín
      konania konkrétneho podujatia.

 

  •   Medzinárodná licencia  VINTAGE  typu „A“  

   Licenčný poplatok od 01.01.2014 = 60€

   K licencii je možné vydanie celoročného štartovacieho povolenia za podmienok:  
a)    doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí (individuálne poistenie na termíny podujatí)

b)    poplatok 60€ (celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )

        kalkulácia poplatku =  110€ do 31.12.2013  a 120€ po 01.01.2014

      Po predložení krátkodobého poistenia liečebných nákladov v zahraničí na termín konkrétneho podujatia
      sekretariát  vystaví jednorazové štartovacie povolenie. Vystavenie jednorazového štartovacieho povolenie je
      spoplatnené sumou 5€.

 

Licenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SMF: SK280200 0000 0000 19133372 s variab.symbolom 20141
Bližšie pokyny pre úhradu licenčných poplatkov získate na stránke http://www.smf.sk/smf-licencie/.

Tlačivo pre podanie žiadosti o vystavenie licencie sa nachádza na stránke: http://www.smf.sk/smf-formulare/


» Predmet a rozsah poistenia liečebných nákladov v zahraničí UNION 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok