Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Uvádzanie tímu/klubu v štartov/ výsledkových listinách + tímová súťaž EaR 2014

Uvádzanie tímu/klubu v štartov/ výsledkových listinách + tímová súťaž EaR 2014

V sezóne 2014 budú v štartovej a výsledkovej listine z podujatí SMF uvádzané názvy tímov/klubov len  v prípade,  ak má uvedený tím zakúpenú tímovú licenciu (SMF, FIM), alebo ak sa jedná o klub, ktorý je  členským klubom SMF. 

Tímy/kluby, ktoré nebudú mať zakúpenú tímovú licenciu, alebo nebudú členským klubom SMF,  nebudú uvedené v oficiálnych dokumentoch SMF - štartové listiny, výsledkové listiny, nominačky. Ak si tím/klub splní uvedenú povinnosť v priebehu sezóny ( do 30.9.) bude do uvedených dokuemntov doplnený od najbližšieho podujatia po dátume resgitrácie v SMF.  

Tímová licencia ( bývalá sponzorská licencia) SMF je spoplatnená vo výške 20€ a platí 1 rok.  Licencia členského motoklubu SMF platí 3 roky a poplatok za registráciu motoklubu v SMF je 60€.

Pri podaní žiadosti o vydanie tímovej licencie ( žiadosť možno podať on-line prostredníctvom web stránky http://www.smf.sk/smf-formulare/)  je možné uviesť i mená jazdcov jazdiacich za tím. Týmto jazdcom bude tím dopísaný do nominačky a do výsledkov.  

Športové motokluby , ktoré sú členskými klubmi SMF musia pre splnenie uvedenej možnosti uvádzania klubu v nominačke/výsledkoch nahlásiť písomne na sekretariát SMF mená jazdcov štartujúcich za ich klub.  


Tímová súťža v endure  (platí len pre disciplínu EaR): 

Ak chce tím bodovať v EaR i do súťaže klubových tímov O Pohár SMF, je potrebné v žiadosti o tímovú licenciu uviesť mená jazdcov, ktorých výsledky budú na každom podujatí spracované i do výsledkov v súťaži klubových tímov. Upozorňujeme, že v zmysle platných NŠP EaR 2014 je možné prihlášku, žiadosť o tímovú licenciu,  podať do 21.3.2014 . Do musia byť uvedení min.3 a max 5-ti jazdci.  Po odovzdaní prihlášky nie je možné jazdcov vymeniť (z dôvodu zranenia a pod). Na prihláške musí byť vyznačená trieda, v ktorej jazdec bude do súťaže bodovať. Započítavajú sa výsledky troch najlepších jazdcov (body za umiestnenie v triede). Na každom podujatí bude na stupni víťazov vyhlásený a ocenený prvý tím.


Tlačivá na registráciu tímu alebo motoklubu sa nachádzajú on-line v časti FORMULÁRE

« Manuál pre podávanie žiadostí o licenciu SMF ( + manipulačné poplatky)

 

 

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok