Skoč na obsah Skoč na menu
Toto je archívna verzia webstránky smf.sk. Informácie nemusia byť aktálne.

Vstup na územie SR od 17.2.2021 a výnimky pre reprezentantov SR

Vstup na územie SR od 17.2.2021 a výnimky pre reprezentantov SR

Od stredy 17. februára 2021 od 6. hodiny sa zmenil režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť. Výnimky budú mať pendleri zo susedných i vzdialenejších európskych krajín a ďalšie skupiny osôb, medzi ktorými sú i športovci- reprezentanti SR s dekrétom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O takýto dekrét môže ministerstvo žiadať len Národný športový zväz. 

Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  SR č. 64/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 317 kB)

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.

KARANTÉNNE POVINNOSTI:
Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom.  

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

  • sú povinné nastúpiť do izolácie,
  • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test
  • v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
  • ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez príznakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

  • sú povinné nastúpiť do izolácie,
  • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
  • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, treba informovať miestne príslušného lekára  samosprávneho kraja.

REGISTRAČNÉ POVINNOSTI:

VÝNIMKY Z KARANTÉNY:

Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.  Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní /dosiaľ 14 dní/.
Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom platia napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.  

A ako je to so športovcami? 

Do výnimiek pribudla kategória pre vymedzený okruh športovcov v tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72  hodín.

Výnimka z povinnej karantény platí len pre reprezentantov SR ( + ich realizačný tím), ktorí obdržia z MŠVVaŠ SR dekrét reprezentanta SR. O vystavenie tohto dekrétu musí požiadať príslušný Národný športový zväz, ktorý musí svoju žiadosť zdôvodniť. Následne ministerstvo obdržanú žiadosť o vydanie dekrétu posúdi a po schválení vystaví predmetný dekrét reprezentanta SR. Zoznam športovcov, ktorým bol dekrét vystavený sa predkladá Úradu verejného zdravotníctva

UPOZORNENIE SMF: Nie každý jazdec, ktorý štartuje v zahraničí, alebo sa zúčastňuje tréningov v zahraničí je reprezentantom SR v niektorých s disciplín SMF. O tom, kto má štatút reprezentanta rozhoduje príslušná športová komisia SMF.

ZHRNUTIE: Ak plánujete v najbližšej dobe zúčastniť sa tréningu/podujatia v zahraničí, musíte rátať s tým, že po vstupe na územie SR musíte nastúpiť 14 dňovú karanténu. Reprezentanti SR, ktorí obdržia dekrét reprezentanta SR od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom národného športového zväzu nemusia karanténu absolvovať, ale musia mať pri vstupe negatívny RT PCR test ( nie starší ako 72 hod.), alebo negatívny antigénový test (nie starší ako 48 hod.).

Jednorázové športové podujatia:
Výnimka sa vzťahuje i na športovcov, členov realizačných tímov a osobám podliehajúcim audiovizuálnej tvorbe, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných športových podujatí v SR a pri vstupujú na územie SR sú schopní sa preukázať negatívnym RT PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín a pozývacím listom od organizátora jednorázového podujatia. Medzinárodné športové podujatie, ktoré sa dotknuté osoby zúčastňujú musí spĺňať nasledovné podmienky:

- musí byť ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín,

- musí byť ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni,

Z uvedeného vyplýva, že i naďalej platí ZÁKAZ organizácie športových podujatí. Uskutočniť sa môžu len podujatia, ktoré sú nahlásené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a majú podporné stanovisko MŠVVaŠ SR. I naďalej platí, že i tieto podujatia sa môžu uskutočniť BEZ DIVÁKOV.


Viac informácii: 


Zdroj: web MŠVVaŠ SR a MV SR
Foto: web MV SR

 
 

Partneri SMF

futurum.png esxmedia.png  nfa_group-3.png foxracing.png rona.png maad.jpg event_service.pngjohnny_servis.pngvictory_sport.png

Mediálni partneri

countrycross.pngsvetmotocyklov.png motocykel.pngmotoride.png


 

NAVIGÁCIA

KONTAKT

Slovenská Motocyklová Federácia (SMF)

Športovcov 340

017 01 Považská Bystrica, Slovakia

M: +421 903 695 835, T: +421 42 426 0332

E: smf@smf.sk

NOVINKY NA EMAIL

Pre odber noviniek od SMF je nutné súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Buďte s nami v kontakte


© 2013 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. Tvorba web stránok