Skoč na obsah Skoč na menu
nová stránka

Nominačka motokrosu 2013 !

PDF  poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Obdobne ako v roku 2012 prebieha i pre rok 2013 registrácia do nominačnej listiny motokrosu prostredníctvom portálu: www.countrycross.sk.   Úpravy na portáli - potvrdenie št.čísla zaradením prihlášky do nominačky vykonáva sekretariát SMF, t.j. všetky otázky a dotazy ohľadne nominačky adresujte priamo na sekretariát SMF: smf@smf.sk alebo kontaktujet viceprezidenta SMF pre TPM :Ing.Ľuboš LÖFFLER:  0905/249132, loffler.lubos@gmail.com.

  • Link na on-line registráciu do nominačky pre sezónu 2013:

http://www.countrycross.sk/?smf_tpm=prihlaska


 

Na základe zmien v systéme motokrosových podujatí SMF pre sezónu 2013 dochádza k spájaniu niektorých minuloročných tried, t.j. i nominačiek pre niektoré triedy. Na základe toho ŠK TPM rozhodla, že v termíne do 31.1.2013 sú št.čísla z roku 2012 hlavne pre triedy MM SR rezervované. Prípadné duplicitné žiadosti o pridelenie št.čísla bude ŠK riešiť individuálne, pričom platí pravidlo uprednostnenia vyššej kategórie a následne dátumu podania žiadosti o licenciu na sekretariáte SMF - nie registrácie do nominyčky !

Jazdci, ktorí v roku 2012 pretekali v Slovenskom pohári(MXB) , budú v roku 2013 zaradení do nominačnej listiny nasledovne: konečné poradie v SP: 1.-10. jazdci budú zaradený do tr.MX2 resp.MX3open.  11-ty a vyššie do tr.MX2 hobby resp.MX3 hobby.    Pri týchto pretekároch si ŠK TPM vyhradzuje právo zmeny zaradenia do nomin. listiny podľa výkonnosti pretekára. Jazdci,ktorí pretekali v r.2012 v MX Tour v triedach MX1B a MX2B a umiestnili sa do 3.miesta budú zaradení do tr.MX2 resp.MX3open / nie do hobby tried/.

UPOZORNENIE: V roku 2013 si jazdec i na podujatiach MM SR všetkých tried môže vybrať, či má záujem o medzinárodnú licenciu typu A ( ak chce jazdiť i na podujatiach v zahraničí) alebo o licenciu národnú B, ktorá platí len na podujatiach SMF na Slovensku. Z uvedeného vyplýva, že už nie je potrebné mať pre štart na podujatiach MM SR licenciu A.

Upozorňujeme jazdcov, ktorí nie sú v on-line nominačke vyznačení zelene, že doposiaľ neodovzdali na sekretariáte SMF žiadosť o vystavenie licencie, t.j. licencia im nemôže byť vybavená ! Registrácia do nominačky na stránke www.countrycross.sk nenahrádza podanie žiadosti s potvrdením od lekára. Tlačivo žiadosti o vystavenie licencie sa nachádza TU alebo na tejto stránke v sekcii SMF/formuláre.


© 2020 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania | rss export
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. | tvorba web stránok