Skoč na obsah Skoč na menu
nová stránka

SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

Žiadosť o vystavenie licencie činovníka pre rok 2017


  • 1. Podpisom tejto žiadosti žiadateľ potvrdzuje pravdivosť a úplnosť uvedených údajov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy FIM, UEM a SMF, ako i pokyny a nariadenia, vydané Riadiacou radou SMF.
  • 2. Žiadateľ svojim podpisom žiadosti potvrdzuje postúpenie údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický a emailový kontakt SMF v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje slúžia len pre vnútornú potrebu SMF, vyplývajúcu z predmetu jej činnosti, môžu byť použité v rámci športovo technickej problematiky SMF, môžu byť zverejnené v Ročenke a na webovej stránke SMF, ktorá je oficiálnym informačným zdrojom SMF. Zmeny v údajoch žiadateľ nahlási do 15 dní na sekretariát SMF.

(*) - údaje s hviezdičkou sú povinné

 Žiadosť na pozíciu


 Pre disciplínuVaše údaje

Údaje o platbe

 Spôsob platby

Ostatné

opíšte číslo z obrázka
 CAPTCHA

 


© 2020 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania | rss export
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. | tvorba web stránok